, -2!
- 16.06.2007!
.

.-( 55).
BATTLE 3 vs 3 , 1 vs 1 .
-BBoy Boo2zz(Predatorz),BBoy SooLa(Predatorz), BBoy Fin(I.O.E)

, ( 250-300)!
-! ,,,( ).
33 11 pavlov9@bk.ru!
.89094656712() .89184660014() ICQ 337183454.
,- .
http://www.yousendit.com/transfer.php?acti...50F057774C1511C
!
http://slil.ru/24437124

http://slil.ru/24437088

!!! !! pavlov9@bk.ru